Shadow
Slider

Aeroklub Prievidza

Náš Aeroklub je nekomerčnou, samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou a otvorenou organizáciou záujemcov o letecký a parašutistický špor­t.

Bol založený v roku 1950 a dnes je občianskym združením. Jeho poslaním je rozširovať a prehlbovať záujem o letecké športy v širokej verejnosti, propagovať leteckú turistiku a vplyv klubového života na rozvoj ľudskej osobnosti, rodiny a mládeže.

Členom Aeroklubu sa môže stať každý... Čítať ďalej...


Motorový výcvik

clanok_lietadlo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc.

Čítať ďalej...


Bezmotorový výcvik

clanok_vetron Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc.

Čítať ďalej...


Parašutistický výcvik

clanok_padak Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc.

Čítať ďalej...


Balónový výcvik

clanok_balon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc.

Čítať ďalej...


Let na lietadle

clanok_lietadlo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc.

Čítať ďalej...

Let na lietadle

clanok_lietadlo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc.

Čítať ďalej...

Let na lietadle

clanok_lietadlo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc.

Čítať ďalej...